chiến thuật baccarat-Sàn Baccarat

KHÂU KCS VÀ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM TẠP CHÍ KIỂM SÁT.

KHÂU KIỂM TRA KCS TRONG IN ẤN.

– Kiểm tra và giám sát đảm bảo số lượng, chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm được sản xuất ra phải tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật, công nghệ và chất lượng theo đơn đặt hàng của khách hàng.
– Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào.
– Giám sát quá trình in ấn & quá trình gia công cho đến thành phẩm theo đúng quy trình sản xuất
– Nắm bắt được quy trình công nghệ sản xuất.
– Thực hiện việc kiểm tra chất lượng các công đoạn qui trình, qui định của công ty.
– Kết hợp với xưởng sx, ngăn chặn và phát hiện kịp thời các sự cố phát sinh trong quá trình sx
– Xử lý dứt điểm các sự cố, các lỗi không phù hợp.
– So sánh , kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng so với sp mẫu. Đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu.

chiến thuật baccarat-Sàn Baccarat

{关键字}
0912042361
chiến thuật baccarat-Sàn Baccarat